Die Lighuis Woordbedieninge


Go to content

Uit die Pastoor se pen

Ekstra

WANDEL IN DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD.

2 KORINTIRS 3:18 AFR83
Ons almal weerspiel die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

Ons Hemelse Vader het elkeen van ons geskape om in sy teenwoordigheid te wandel. In die teenwoordigheid van die Here begin ons die Vader se hart verstaan, nie net vir ons alleen nie maar ook vir ander. Dit is daar waar ons bewus raak van die Skepper van hemel en aarde se Heilige krag, ja die selfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, wat ook in ons elkeen is. Wat ons die vermoee gee om die groot opdrag uit te voer sodat die Heerlikheid van die Here gedemonstreer word aan die wereld daar buite. Die Woord van God deur wonders en tekens bevestig word sodat die die Here se Heerskappy op aarde bevestig word as die Koning van alle konings. In hierdie teenwoordigheid van die Here word ons lewe radikaal verander van heerlikheid tot heerlikheid.


Shalom

Chris Swanepoel
083 225 3809

Die belofte van die Heilige gees

Die doping of invulling met die Heilige Gees is 'n belofte aan elkeen volgens die Woord geprofeteer deur
Jol in die Ou testament (Jol 2:28-29), Johannes die doper in die Nuwe Testament (Matt 3:11) en Jesus self in(
lukas 11:9-13). Het u al die doping met die Heilige Gees ontvang? As u nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, is die vraag; "hoe ontvang ons die Heilige Gees?"

Ons harte moet deeglik voorbereid wees dmv bekering

Hand 2:37-38
(37)By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broers?"
(38)Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus
Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.

Daar moet 'n defenitiewe honger en dors daarna wees.

Mat 5:6
Gesend is di wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word.

Jes 55:1-2
(1) Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook di wat nie geld het nie, kom, koop en eet;
ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk.
(2) Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie, waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie?
Luister aandagtig na My, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is.

Daar moet 'n gevoel van afwagting wees (Sence of expecting)

Luk 11:9-13
(9) Ek s vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak
word.
(10) Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.
(11) Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis?
(12) Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee?
(13) As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee - die Vader in die hemel nog baie
meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir di wat vra."

Daar moet 'n aktiewe aksie wees tov jou geloof.

Jak 2:20
Jou dwaas, wil jy 'n bewys h dat geloof sonder dade nutteloos is?

Jak 2:26
'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood.

Hand 2:4
Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan
hulle gegee het om onder sy leiding te doen.

Pst Chris Swanepoel
'n Innerlike verlange na die teenwoordigheid van God

Opn 21:6
Verder s Hy vir my: "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet."

Die bybelse konteks van, "Elkeen wat dors het", beteken hier, "om 'n innerlike verlange te h na God se teenwoordigheid in jou lewe."

Die vraag aan ons elkeen, "is u dors na die teenwoordigheid van God in u lewe?" Ja, hoe desperaat is u om hierdie water te drink wat u net van Christus kan kry? Wanneer u daarvan drink sal u nooit weer dors kry nie.

Om van hierdie water te drink moet ek en u die gewer daarvan ken, en dit is so jammer dat daar so baie is wat Hom nie ken nie. Die Samiritaanse vrou het Jesus ook nie geken nie. Jesus s juis, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou s: "Gee my 'n bietjie water om te drink'" sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het." (Joh 4:10)

Wanneer ons die gewer van hierdie water wat jou dors verewig les ken, sal daar vanuit elkeen van ons ook lewende waterstrome vloei.

Joh 7:37-38
(37) Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: "As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!
(38) Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif s: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei."

My gebed vir u elkeen, "Mag die lewende water van Christus in u soos 'n fontein opborrel en met 'n gebruis vrygestel word en uit u binneste vloei omdat u in Christus Glo, soos die woord s."

Pst Chris Swanepoel


Tuisblad | Visie en Missie | Ondersteun ons | Kontak ons | Bedieninge | Ekstra | Site Map


Back to content | Back to main menu