Die Lighuis Woordbedieninge


Go to content

Uit die Pastoor se pen

Ekstra

JY IS NIE ALLEEN NIE.

Heb 13:5-6
(5) Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesÍ: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.
(6) Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sÍ: Die Here is vir my 'n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 'n mens aan my doen?

Wanneer ek hierdie gedeelte bepeins, dan dink ek terug aan die woord wat geskryf staan in Matt. 28:20. 'n Belofte van Jesus, die Seun van God wat belowe dat hy met ons sal wees tot aan die voleinding van die wereld.

Dan kan ons vanoggend op die woord van die Here staan soos geskryf staan Jos. 1:5-8, "niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en vol moed; want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat Ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en vol moed."

Ons kan vanoggend met groot vrymoedigheid se, "Die Here is my Helper, ek is verseker nie alleen nie".

Dankie Abba Vader, vir U Gees in ons wat saam met ons gees getuig dat ons U kinders is en dat U ons Vader is wat ons nooit sal begewe of verlaat nie."

Die belofte van die Heilige gees

Die doping of invulling met die Heilige Gees is 'n belofte aan elkeen volgens die Woord geprofeteer deur
JoŽl in die Ou testament (JoŽl 2:28-29), Johannes die doper in die Nuwe Testament (Matt 3:11) en Jesus self in(
lukas 11:9-13). Het u al die doping met die Heilige Gees ontvang? As u nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, is die vraag; "hoe ontvang ons die Heilige Gees?"

Ons harte moet deeglik voorbereid wees dmv bekering

Hand 2:37-38
(37)By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broers?"
(38)Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus
Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.

Daar moet 'n defenitiewe honger en dors daarna wees.

Mat 5:6
GeseŽnd is diť wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word.

Jes 55:1-2
(1) Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook diť wat nie geld het nie, kom, koop en eet;
ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk.
(2) Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie, waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie?
Luister aandagtig na My, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is.

Daar moet 'n gevoel van afwagting wees (Sence of expecting)

Luk 11:9-13
(9) Ek sÍ vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak
word.
(10) Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.
(11) Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis?
(12) Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee?
(13) As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee - die Vader in die hemel nog baie
meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir diť wat vra."

Daar moet 'n aktiewe aksie wees tov jou geloof.

Jak 2:20
Jou dwaas, wil jy 'n bewys hÍ dat geloof sonder dade nutteloos is?

Jak 2:26
'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood.

Hand 2:4
Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan
hulle gegee het om onder sy leiding te doen.

Pst Chris Swanepoel
'n Innerlike verlange na die teenwoordigheid van God

Opn 21:6
Verder sÍ Hy vir my: "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet."

Die bybelse konteks van, "Elkeen wat dors het", beteken hier, "om 'n innerlike verlange te hÍ na God se teenwoordigheid in jou lewe."

Die vraag aan ons elkeen, "is u dors na die teenwoordigheid van God in u lewe?" Ja, hoe desperaat is u om hierdie water te drink wat u net van Christus kan kry? Wanneer u daarvan drink sal u nooit weer dors kry nie.

Om van hierdie water te drink moet ek en u die gewer daarvan ken, en dit is so jammer dat daar so baie is wat Hom nie ken nie. Die Samiritaanse vrou het Jesus ook nie geken nie. Jesus sÍ juis, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sÍ: "Gee my 'n bietjie water om te drink'" sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het." (Joh 4:10)

Wanneer ons die gewer van hierdie water wat jou dors verewig les ken, sal daar vanuit elkeen van ons ook lewende waterstrome vloei.

Joh 7:37-38
(37) Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: "As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!
(38) Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sÍ: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei."

My gebed vir u elkeen, "Mag die lewende water van Christus in u soos 'n fontein opborrel en met 'n gebruis vrygestel word en uit u binneste vloei omdat u in Christus Glo, soos die woord sÍ."

Pst Chris Swanepoel


Tuisblad | Visie en Missie | Ondersteun ons | Kontak ons | Bedieninge | Ekstra | Site Map


Back to content | Back to main menu