Die Lighuis Woordbedieninge


Go to content

Uit die Pastoor se pen

Ekstra

Die versoeking van Jesus

Luk 4:1-2
En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees
in die woestyn gelei, waar Hy veertig dae lank deur die duiwel versoek is; en Hy het niks
geet in di dae nie; en toe hulle verby was, het Hy naderhand honger geword.

Wanneer ek na die gedeelte kyk is dit duidelik dat niemand gevrywaar gaan word van
die listige aansla van die vyand nie. Jesus self is dan juis hier aangeval en versoek deur
die Duiwel in die woestyn. Die Duiwel veg sonder ophou teen God en elkeen wat aan God
gehoorsaam is. Jesus was verseker sy belangrikste teiken want hy wou Hom net soos vir
Eva en ons elkeen laat struikel.

Die Duiwel se hoof doel is dat elke mens die Woord van God moet bevraagteken. Die
Duiwel wil h dat ons in God moet twyfel. Dit is verseker goed om vrae te vra, want
dit kan jou help om jou geloof te versterk en om sekerheid te kry omtrent jou oortuigings.
As daar egter 'n oomblik van twyfel is moet jy weet, dit is in daardie tyd wat die aanslae
gaan kom wat jou vatbaar maak vir versoekings. As jy dan soek na antwoorde moet jy
jouself juis beskerm deur gedurig na te dink oor die ontwankelbare waarhede van
God se woord.

Om God se Woord te ken en daaraan gehoorsaam te wees, is verseker die mees
effektiefste wapen teen die versoekings van die duiwel. Jesus het juis die
aanhoudende aanslae van die vyand afgeweer met die hulp van die Skrif. Net soos
Jesus kan ons elkeen dit ook doen, maar om dit suksesvol te doen moet ons egter
geloof in God se Woord h, en dit sluit in elke belofte wat daarin opgeskryf is.
Dink bv. aan Jakobus 4:7, "onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel te en
hy sal van julle wegvlug". Wanneer ons aan God gehoorsaam is kan ek u verseker u
sal sien hoe hierdie Woord 'n werklikheid word. Die vyand sal verseker van jou weg
vlug as jy hom dan te staan. Die vraag is egter, "glo u dit?"

U moet die Woord ken want die vyand ken ook die Woord en kan met groot
behendigheid die waarhede van die Woord verdraai om hom te pas en ons te mislei
om in sy strikke te trap. Dit help ook nie net om te weet wat in die Woord staan nie, ons
moet dit ook toepas want daar staan geskryf dat hy wat ag slaan op die Skrif van God,
dit is hy wat Hom liefhet. Dan sal die Vader hom liefh en Jesus sal hom liefh en hulle sal
by hom kom woning maak. Dink net, dan kan die Duiwel maar kom probeer. Hy gaan hom
verseker vasloop teen iemand baie groter as hy, Jesus Christus Homself.

Lees dus elke dag die Woord en pas dit toe soos Jesus dit toegepas het, toe die vyand
gekom het met sy aanslae teen Hom. Dan sal jy sien hoe die swaard van die Gees,
die Woord van God, wel soos 'n twee snydende swaard is.

C:\Users\Chris Swanepoel\Pictures\nuwe Christelike\Nuwer\371401_100003371352369_1443949099_n.jpg
Error File Open Error

Die belofte van die Heilige gees

Die doping of invulling met die Heilige Gees is 'n belofte aan elkeen volgens die Woord geprofeteer deur
Jol in die Ou testament (Jol 2:28-29), Johannes die doper in die Nuwe Testament (Matt 3:11) en Jesus self in(
lukas 11:9-13). Het u al die doping met die Heilige Gees ontvang? As u nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, is die vraag; "hoe ontvang ons die Heilige Gees?"

Ons harte moet deeglik voorbereid wees dmv bekering

Hand 2:37-38
(37)By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: "Wat moet ons doen, broers?"
(38)Toe antwoord Petrus hulle: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus
Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.

Daar moet 'n defenitiewe honger en dors daarna wees.

Mat 5:6
Gesend is di wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word.

Jes 55:1-2
(1) Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook di wat nie geld het nie, kom, koop en eet;
ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk.
(2) Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie, waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie?
Luister aandagtig na My, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is.

Daar moet 'n gevoel van afwagting wees (Sence of expecting)

Luk 11:9-13
(9) Ek s vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak
word.
(10) Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.
(11) Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis?
(12) Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee?
(13) As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee - die Vader in die hemel nog baie
meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir di wat vra."

Daar moet 'n aktiewe aksie wees tov jou geloof.

Jak 2:20
Jou dwaas, wil jy 'n bewys h dat geloof sonder dade nutteloos is?

Jak 2:26
'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood.

Hand 2:4
Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan
hulle gegee het om onder sy leiding te doen.

Pst Chris Swanepoel
C:\Users\Chris Swanepoel\Desktop\X5 - LW\Photos\Ekstra\Uit Die Pastoor se pen\Pen.jpg
Error File Open Error

'n Innerlike verlange na die teenwoordigheid van God

Opn 21:6
Verder s Hy vir my: "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde. Aan elkeen wat dors het, sal Ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet."

Die bybelse konteks van, "Elkeen wat dors het", beteken hier, "om 'n innerlike verlange te h na God se teenwoordigheid in jou lewe."

Die vraag aan ons elkeen, "is u dors na die teenwoordigheid van God in u lewe?" Ja, hoe desperaat is u om hierdie water te drink wat u net van Christus kan kry? Wanneer u daarvan drink sal u nooit weer dors kry nie.

Om van hierdie water te drink moet ek en u die gewer daarvan ken, en dit is so jammer dat daar so baie is wat Hom nie ken nie. Die Samiritaanse vrou het Jesus ook nie geken nie. Jesus s juis, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou s: "Gee my 'n bietjie water om te drink'" sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het." (Joh 4:10)

Wanneer ons die gewer van hierdie water wat jou dors verewig les ken, sal daar vanuit elkeen van ons ook lewende waterstrome vloei.

Joh 7:37-38
(37) Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: "As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!
(38) Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif s: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei."

My gebed vir u elkeen, "Mag die lewende water van Christus in u soos 'n fontein opborrel en met 'n gebruis vrygestel word en uit u binneste vloei omdat u in Christus Glo, soos die woord s."

Pst Chris Swanepoel


C:\Users\Chris Swanepoel\Pictures\317603_144540435651911_100002878675637_169957_76734419_n.jpg
Error File Open Error

Tuisblad | Visie en Missie | Ondersteun ons | Kontak ons | Bedieninge | Ekstra | Terugvoer | Site Map


Back to content | Back to main menu